• slider
 • slider
 • slider
 • slider
 • slider
zwiń Poczta - rze.pl
Dane podstawowe
Wyroby i usługi
Wizytówka
Lokalizacja
wszędzie firma opis miejscowość słowa kluczowe
Aby wyszukać firmę, należy wpisać słowo mające min. 3 znaki
Zaawansowane

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Rzeszowie

word-rzeszow.rze.pl

Rok założenia: 1998

Liczba zatrudnionych: 78

Adres:

35-501 Rzeszów
Al. Wyzwolenia 4
woj. podkarpackie

Kontakt:

Profile działalności

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Rzeszowie

Osoby zarządzające firmą:

 • Marek Ząbek - Dyrektor WORD, (17) 860 56 00

Osoby kontaktowe:

 • Anna Padowicz - Dział promocji, szkoleń, BRD, 534 227 198
Wyroby i usługi

Świadczymy usługi w zakresie:

 • Organizowanie i przeprowadzanie egzaminów państwowych sprawdzających kwalifikacje kandydatów na kierowców i kierowców.
 • Organizowanie i przeprowadzanie szkoleń z zakresu prawa o ruchu drogowym oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego.
 • Współdziałanie z innymi podmiotami realizującymi zadania w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego, a w szczególności policją, strażą pożarną, ośrodkami szkolenia kierowców, urzędem celnym, strażą graniczną, szkołami itp.
 • Organizowanie szkoleń dla kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów.
 • Propagowanie zasad bezpiecznego udziału w ruchu drogowym wśród jego uczestników poprzez organizowanie turniejów i konkursów z zakresu wiedzy o bezpieczeństwie ruchu drogowego oraz organizowanie imprez podnoszących praktyczne umiejętności kierowców.
 • Organizowanie szkoleń dla kandydatów na instruktorów nauki jazdy.
 • Organizowanie kursów dokształcających kierowców pojazdów przewożących towary niebezpieczne.
 • Przeprowadzanie szkoleń dla kierowców naruszających zasady bezpieczeństwa ruchu drogowego.
 • Prowadzenie działalności produkcyjnej, usługowej, wydawniczej i handlowej na rzecz poprawy bezpieczeństwa uchu drogowego.
 • Inicjowanie działań i wspieranie inwestycji mających na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego.
 • Opiniowanie i współpraca z organizacjami i instytucjami w zakresie oznakowania dróg i ulic, stanu dróg i ulic oraz niebezpiecznych miejsc w ruchu drogowym.
 • Współpraca z podmiotami zagranicznymi w zakresie egzaminowania i szkolenia oraz wymiana doświadczeń dotyczących bezpieczeństwa ruchu drogowego.
 • Wykonywanie innych zadań wynikających z ustawy Prawo o ruchu drogowym.

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Rzeszowie

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Rzeszowie

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Rzeszowie

Realizuje projekty:

 • Jazdy próbne
 • Parking dla ciężarnej
Dane podstawowe
Wizytówka

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Rzeszowie

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Rzeszowiezostał utworzony przez Wojewodę Rzeszowskiego i jest wojewódzką samorządową osobą prawną nadzorowaną przez Zarząd Województwa Podkarpackiego.

Prowadzimy działalność w zakresie organizowania i przeprowadzania egzaminów państwowych sprawdzających kwalifikacje osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz kierujących pojazdami.

Nasi pracownicy to wykwalifikowana kadra o bogatym doświadczeniu.

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług.

Wyroby i usługi
Lokalizacja
Wizytówka

Administrator Portalu: Centrum Promocji Biznesu 35-114 Rzeszów, ul. Szarych Szeregów 5, tel/fax: (17) 852 56 46

Kontakt z administratorem portalu